Félagaréttur & fyrirtækjaráðgjöf

ADVEL lögmenn hafa veitt viðskiptavinum sínum heildstæða þjónustu á sviði félagaréttar um langt skeið. ADVEL kappkostar að veita félögum af öllum stærðum og gerðum alhliða þjónustu varðandi félagaréttarleg málefni. Tekur þjónustan m.a. til eftirfarandi sviða/verkefna:

  • Félagaréttur
  • Stofnun félaga
  • Hluthafasamkomulag
  • Ráðgjöf við félagsstjórnir
  • Stjórnarhættir fyrirtækja
  • Árangursmat stjórnar
  • Stjórnarseta
  • Hluthafafundir – undirbúningur og utanumhald, fundarstjórn, fundarritun
  • Fjármögnun fyrirtækja
  • Viðskiptasamningar
  • Samrunar og yfirtökur
  • Áreiðanleikakannanir
  • Úrlausn ágreiningsmála
  • Slitameðferðir
hand-of-a-businessman-using-a-desk-calculator-PVH77KY

Félagaréttur & fyrirtækjaráðgjöf

ADVEL lögmenn hafa veitt viðskiptavinum sínum heildstæða þjónustu á sviði félagaréttar um langt skeið. ADVEL kappkostar að veita félögum af öllum stærðum og gerðum alhliða þjónustu varðandi félagaréttarleg málefni. Tekur þjónustan m.a. til eftirfarandi sviða/verkefna:

  • Félagaréttur
  • Stofnun félaga
  • Hluthafasamkomulag
  • Ráðgjöf við félagsstjórnir
  • Stjórnarhættir fyrirtækja
  • Árangursmat stjórnar
  • Stjórnarseta
  • Hluthafafundir – undirbúningur og utanumhald, fundarstjórn, fundarritun
  • Fjármögnun fyrirtækja
  • Viðskiptasamningar
  • Samrunar og yfirtökur
  • Áreiðanleikakannanir
  • Úrlausn ágreiningsmála
  • Slitameðferðir

Fjármálaþjónusta &
fjármögnun

Starfsmenn ADVEL hafa yfir að búa víðtækri þekkingu á löggjöf um fjármálafyrirtæki og reynslu af því að vinna fyrir banka og önnur fjármálafyrirtæki. Þá höfum við komið að fjármögnun fyrirtækja af öllum stærðum og gerðum. Tekur þjónustan m.a. til eftirfarandi sviða/verkefna:

  • Löggjöf um fjármálafyrirtæki
  • Skipulegir verðbréfamarkaðir
  • Fjármögnun fyrirtækja og verkefna
  • Fjármögnunarsamningar
  • Lánasamningar
  • Ábyrgðarsamningar
  • Tryggingar og veðsetningar
  • Skuldabréfaútgáfa
Fjármálaþjónusta & Fjármögnun

Fjármálaþjónusta &
fjármögnun

Starfsmenn ADVEL hafa yfir að búa víðtækri þekkingu á löggjöf um fjármálafyrirtæki og reynslu af því að vinna fyrir banka og önnur fjármálafyrirtæki. Þá höfum við komið að fjármögnun fyrirtækja af öllum stærðum og gerðum. Tekur þjónustan m.a. til eftirfarandi sviða/verkefna:

  • Löggjöf um fjármálafyrirtæki
  • Skipulegir verðbréfamarkaðir
  • Fjármögnun fyrirtækja og verkefna
  • Fjármögnunarsamningar
  • Lánasamningar
  • Ábyrgðarsamningar
  • Tryggingar og veðsetningar
  • Skuldabréfaútgáfa

Verðbréfamarkaðsréttur

Starfsmenn ADVEL hafa víðtæka reynslu og þekkingu á sviði verðbréfamarkaðsréttar og þekkja þær skyldur sem lagðar eru á herðar félaga sem skráð eru á skipulegan verðbréfamarkað. Tekur þjónustan m.a. til eftirfarandi sviða/verkefna:

  • Ráðgjöf við skráningu á markað
  • Skráningarlýsingar
  • Áreiðanleikakannanir
  • Regluvarsla í útvistun
  • Ráðgjöf við regluverði
  • Upplýsingagjöf til markaðar og eftirlitsaðila
  • Meðferð innherjaupplýsinga
  • Flöggun
  • Minnihlutavernd
  • Tilboðs- og yfirtökuskylda
Félagaréttur & Fyrirtækjaráðgjöf

Verðbréfamarkaðsréttur

Starfsmenn ADVEL hafa víðtæka reynslu og þekkingu á sviði verðbréfamarkaðsréttar og þekkja þær skyldur sem lagðar eru á herðar félaga sem skráð eru á skipulegan verðbréfamarkað. Tekur þjónustan m.a. til eftirfarandi sviða/verkefna:

  • Ráðgjöf við skráningu á markað
  • Skráningarlýsingar
  • Áreiðanleikakannanir
  • Regluvarsla í útvistun
  • Ráðgjöf við regluverði
  • Upplýsingagjöf til markaðar og eftirlitsaðila
  • Meðferð innherjaupplýsinga
  • Flöggun
  • Minnihlutavernd
  • Tilboðs- og yfirtökuskylda

Persónuvernd, hugverk & fjarskipti

ADVEL lögmenn veita bæði fyrirtækjum og stofnunum ráðgjöf og aðstoð í tengslum við meðferð persónuupplýsinga og hlítingu við persónuverndarlöggjöf á hverjum tíma. Við veitum sérfræðiráðgjöf um verndun og öflun hugverkaréttinda, auk þess sem við sinnum ráðgjöf á sviði fjarskiptaréttar. Tekur þjónustan m.a. til eftirfarandi sviða/verkefna:

  • Heimildir til varðveislu og vinnslu persónuupplýsinga
  • Kortlagning persónuupplýsinga
  • Gerð og utanumhald vinnsluskrár
  • Gerð vinnslusamninga
  • Persónuverndarfulltrúi
  • Persónuverndarstefna
  • Upplýst samþykki
  • Námskeið og fræðsla
  • Vernd hugverkaréttinda
  • Umsókn um skráningu hugverkaréttinda
  • Samningsgerð um hagnýtingu og framsal hugverkaréttinda
  • Samskipti við innlendar og erlendar stofnanir á sviði hugverkaréttinda
  • Hagsmunagæsla gagnvart stjórnvöldum og eftirlitsaðilum á sviði fjarskiptaréttar
Samkeppnisréttur & Evrópuréttur

Persónuvernd, hugverk & fjarskipti

ADVEL lögmenn veita bæði fyrirtækjum og stofnunum ráðgjöf og aðstoð í tengslum við meðferð persónuupplýsinga og hlítingu við persónuverndarlöggjöf á hverjum tíma. Við veitum sérfræðiráðgjöf um verndun og öflun hugverkaréttinda, auk þess sem við sinnum ráðgjöf á sviði fjarskiptaréttar. Tekur þjónustan m.a. til eftirfarandi sviða/verkefna:

  • Heimildir til varðveislu og vinnslu persónuupplýsinga
  • Kortlagning persónuupplýsinga
  • Gerð og utanumhald vinnsluskrár
  • Gerð vinnslusamninga
  • Persónuverndarfulltrúi
  • Persónuverndarstefna
  • Upplýst samþykki
  • Námskeið og fræðsla
  • Vernd hugverkaréttinda
  • Umsókn um skráningu hugverkaréttinda
  • Samningsgerð um hagnýtingu og framsal hugverkaréttinda
  • Samskipti við innlendar og erlendar stofnanir á sviði hugverkaréttinda
  • Hagsmunagæsla gagnvart stjórnvöldum og eftirlitsaðilum á sviði fjarskiptaréttar

Vinnuréttur

ADVEL hefur mikla reynslu af vinnuréttarmálum og hafa sérfræðingar stofunnar um árabil veitt launþegum, atvinnurekendum og opinberum aðilum ráðgjöf og aðstoð í málum af öllum toga á þessu réttarsviði. Tekur þjónustan m.a. til eftirfarandi sviða/verkefna:

  • Kjarasamningar
  • Ráðningarsamningar
  • Starfslokasamningar
  • Úrlausn ágreiningsmála
  • Stéttarfélög
  • Hópuppsagnir
  • Málflutningur
Vinnuréttur

Vinnuréttur

ADVEL hefur mikla reynslu af vinnuréttarmálum og hafa sérfræðingar stofunnar um árabil veitt launþegum, atvinnurekendum og opinberum aðilum ráðgjöf og aðstoð í málum af öllum toga á þessu réttarsviði. Tekur þjónustan m.a. til eftirfarandi sviða/verkefna:

  • Kjarasamningar
  • Ráðningarsamningar
  • Starfslokasamningar
  • Úrlausn ágreiningsmála
  • Stéttarfélög
  • Hópuppsagnir
  • Málflutningur

Samkeppnisréttur & opinber innkaup

ADVEL veitir fyrirtækjum alhliða ráðgjöf á sviði samkeppnismála og á öllum sviðum EES og Evrópulöggjafar. Tekur þjónustan m.a. til eftirfarandi sviða/verkefna:

  • Efnisreglur samkeppnislaga (markaðsyfirráð og röskun á samkeppni)
  • Samrunareglur
  • Samkeppnisréttaráætlanir
  • Samkeppnisréttarstefnur
  • Samkeppnisréttarleg úttekt
  • Námskeið og fræðsla
  • Ríkisaðstoð
  • Samskipti við Eftirlitsstofnun EFTA og Framkvæmdastjórn ESB
  • Útboðsreglur
  • Val á innkaupaaðferð
  • Yfirferð útboðsgagna
  • Samskipti við bjóðendur
  • Rýni tilboða fyrir bjóðendur
  • Almenn hagsmunagæsla gagnvart kaupendum
  • Rekstur ágreiningsmála fyrir dómstólum og á stjórnsýslustigi
SAMKEPPNIS

Samkeppnisréttur & opinber innkaup

ADVEL veitir fyrirtækjum alhliða ráðgjöf á sviði samkeppnismála og á öllum sviðum EES og Evrópulöggjafar. Tekur þjónustan m.a. til eftirfarandi sviða/verkefna:

  • Efnisreglur samkeppnislaga (markaðsyfirráð og röskun á samkeppni)
  • Samrunareglur
  • Samkeppnisréttaráætlanir
  • Samkeppnisréttarstefnur
  • Samkeppnisréttarleg úttekt
  • Námskeið og fræðsla
  • Ríkisaðstoð
  • Samskipti við Eftirlitsstofnun EFTA og Framkvæmdastjórn ESB
  • Útboðsreglur
  • Val á innkaupaaðferð
  • Yfirferð útboðsgagna
  • Samskipti við bjóðendur
  • Rýni tilboða fyrir bjóðendur
  • Almenn hagsmunagæsla gagnvart kaupendum
  • Rekstur ágreiningsmála fyrir dómstólum og á stjórnsýslustigi

Evrópuréttur

ADVEL veitir ráðgjöf á öllum sviðum EES og Evrópulöggjafar. Tekur þjónustan m.a. til eftirfarandi sviða/verkefna:

  • Milliríkjaviðskipti
  • Ríkisstyrkir
  • Samkeppni og samrunareglur
  • Útboðsreglur
  • Samskipti við Eftirlitsstofnun EFTA
  • Málflutningur fyrir EFTA dómstólnum
  • Lögfræðilegar álitsgerðir
evropurettur_new

Evrópuréttur

ADVEL veitir ráðgjöf á öllum sviðum EES og Evrópulöggjafar. Tekur þjónustan m.a. til eftirfarandi sviða/verkefna:

  • Milliríkjaviðskipti
  • Ríkisstyrkir
  • Samkeppni og samrunareglur
  • Útboðsreglur
  • Samskipti við Eftirlitsstofnun EFTA
  • Málflutningur fyrir EFTA dómstólnum
  • Lögfræðilegar álitsgerðir

Fjárhagsleg endurskipulagning & gjaldþrotaréttur

Lögmenn ADVEL veita viðskiptavinum stofunnar hvers kyns ráðgjöf í tengslum við fjárhagslega endurskipulagningu. ADVEL hefur haft umsjón með umfangsmiklum verkefnum á sviði greiðslustöðvunar, gjaldþrotaskipta og nauðasamninga. Tekur þjónustan m.a. til eftirfarandi sviða/verkefna:

  • Ráðgjöf í tengslum við fjárhagslega endurskipulagningu
  • Greiðsluerfiðleikar
  • Greiðslustöðvun
  • Nauðasamningar
  • Umsjón með nauðasamningsumleitunum
  • Gjaldþrot
  • Skiptastjórn
  • Meðferð ágreiningsmála
Samkeppnisrettur

Fjárhagsleg endurskipulagning & gjaldþrotaréttur

Lögmenn ADVEL veita viðskiptavinum stofunnar hvers kyns ráðgjöf í tengslum við fjárhagslega endurskipulagningu. ADVEL hefur haft umsjón með umfangsmiklum verkefnum á sviði greiðslustöðvunar, gjaldþrotaskipta og nauðasamninga. Tekur þjónustan m.a. til eftirfarandi sviða/verkefna:

  • Ráðgjöf í tengslum við fjárhagslega endurskipulagningu
  • Greiðsluerfiðleikar
  • Greiðslustöðvun
  • Nauðasamningar
  • Umsjón með nauðasamningsumleitunum
  • Gjaldþrot
  • Skiptastjórn
  • Meðferð ágreiningsmála

Málflutningur

Lögmenn ADVEL lögmanna annast málflutning fyrir einstaklinga, fyrirtæki, sveitarfélög og opinberar stofnanir fyrir öllum dómstigum innanlands og fyrir EFTA dómstólnum. Tekur þjónustan m.a. til eftirfarandi sviða/verkefna:

  • Réttarfar
  • Skjalagerð
  • Málflutningur fyrir héraðsdómstólum
  • Málflutningur fyrir Landsrétti
  • Málflutningur fyrir Hæstarétti
  • Málflutningur fyrir EFTA dómstólnum
  • Gerðardómsmeðferð
Málflutningur

Vátryggingaréttur

ADVEL veitir víðtæka ráðgjöf á sviði vátryggingaréttar, einkum fyrir frum- og endurtryggjendur. Þjónustan tekur til ráðgjafar vegna krafna í vátryggingar, umfang vátryggingarverndar, túlkun skilmála og samskipti við eftirlitsaðila.

Business man or accountant lawyer working on documents

Málflutningur

Lögmenn ADVEL lögmanna annast málflutning fyrir einstaklinga, fyrirtæki, sveitarfélög og opinberar stofnanir fyrir öllum dómstigum innanlands og fyrir EFTA dómstólnum. Tekur þjónustan m.a. til eftirfarandi sviða/verkefna:

  • Réttarfar
  • Skjalagerð
  • Málflutningur fyrir héraðsdómstólum
  • Málflutningur fyrir Landsrétti
  • Málflutningur fyrir Hæstarétti
  • Málflutningur fyrir EFTA dómstólnum
  • Gerðardómsmeðferð

Skattaréttur

Starfsmenn ADVEL búa yfir víðtækri reynslu á sviði skattaréttar og veita alhliða ráðgjöf á því sviði, hvort sem um er að ræða innlend skattamál eða í alþjóðaviðskiptum yfir landamæri. Sérfræðingar stofunnar hafa komið að margvíslegri ráðgjöf fyrir fyrirtæki af öllum stærðum, sem og einstaklinga auk þess að sinna kennslu í skattarétti á háskólastigi. Tekur þjónustan m.a. til eftirfarandi sviða/verkefna:

  • Íslenskur og alþjóðlegur skattaréttur
  • Skattaleg álitamál við fjárfestingar og endurskipulagningu
  • Virðisaukaskattur og aðrir óbeinir skattar og gjöld
  • Milliverðlagningarmál
  • Samskipti við skattyfirvöld, þ.m.t. beiðnir um bindandi álit
  • Rekstur ágreiningsmála á stjórnsýslustigi og fyrir dómstólum
Untitled design (11)

Skattaréttur

Starfsmenn ADVEL búa yfir víðtækri reynslu á sviði skattaréttar og veita alhliða ráðgjöf á því sviði, hvort sem um er að ræða innlend skattamál eða í alþjóðaviðskiptum yfir landamæri. Sérfræðingar stofunnar hafa komið að margvíslegri ráðgjöf fyrir fyrirtæki af öllum stærðum, sem og einstaklinga auk þess að sinna kennslu í skattarétti á háskólastigi. Tekur þjónustan m.a. til eftirfarandi sviða/verkefna:

  • Íslenskur og alþjóðlegur skattaréttur
  • Skattaleg álitamál við fjárfestingar og endurskipulagningu
  • Virðisaukaskattur og aðrir óbeinir skattar og gjöld
  • Milliverðlagningarmál
  • Samskipti við skattyfirvöld, þ.m.t. beiðnir um bindandi álit
  • Rekstur ágreiningsmála á stjórnsýslustigi og fyrir dómstólum

Önnur þjónusta

ADVEL lögmenn hafa um árabil einbeitt sér að lögfræðiráðgjöf í tengslum við atvinnulífið og rekstur fyrirtækja. Með sérþekkingu og reynslu á fjölmörgum sviðum lögfræðinnar getum við komið til móts við allar þarfir viðskiptavina okkar og ráðið þeim heilt. Önnur þjónusta ADVEL tekur m.a. til eftirfarandi sviða:

  • Alþjóðaviðskipti
  • Stjórnsýsluréttur
  • Eignarréttur og skipulagsmál
  • Verktakaréttur, útboð og opinber innkaup
  • Skattaréttur
  • Vátryggingaréttur
  • Skaðabótaréttur
  • Hugverkaréttur og upplýsingatækni
  • Fjarskiptaréttur
  • Sjó- og flutningsréttur
  • Atvinnu- og dvalarleyfi
  • Neytendaréttur
önnur starfsemi

Önnur þjónusta

ADVEL lögmenn hafa um árabil einbeitt sér að lögfræðiráðgjöf í tengslum við atvinnulífið og rekstur fyrirtækja. Með sérþekkingu og reynslu á fjölmörgum sviðum lögfræðinnar getum við komið til móts við allar þarfir viðskiptavina okkar og ráðið þeim heilt. Önnur þjónusta ADVEL tekur m.a. til eftirfarandi sviða:

  • Alþjóðaviðskipti
  • Stjórnsýsluréttur
  • Eignarréttur og skipulagsmál
  • Verktakaréttur, útboð og opinber innkaup
  • Skattaréttur
  • Vátryggingaréttur
  • Skaðabótaréttur
  • Hugverkaréttur og upplýsingatækni
  • Fjarskiptaréttur
  • Sjó- og flutningsréttur
  • Atvinnu- og dvalarleyfi
  • Neytendaréttur

Sími & tölvupóstur

Staðsetning

Hafnartorg, 3 hæð, Kalkofnsvegi 2 – 101 Reykjavík

Hafnartorg, 3 hæð

Kalkofnsvegi 2

– 101 Reykjavík